Dziwne Rytuały Mające Przyśpieszyć Koniec Świata

Bardzo stary komiks pewnie około 2014.

Nigdy nie wydany.

Okładki:

Komiksy: